top of page

שירותים עסקיים

Business Development in Germany
אנו מציעים פתרונות עסקיים בתחומים הבאים
  • פיתוח מוצרים, אסטרטגיות שיווק וקידום מכירות.

  • פתרונות לוגיסטיים בינלאומיים.

  • תכנון קונספט עיצובי למיתוג, עיצוב פנים (נדל"ן) וכו'.

  • שירות משפטי ותמיכה בביטוח.

כל פרוייקט מצריך תהליך קליטה בחברה  ויטופל כפרוייקט מסודר המתואם מראש שאותו ילוו אנשי המקצוע המתאימים מתחילת הפרוייקט ועד סיומו

bottom of page